Kalendarz

lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

WYCIĄG

Z WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie
od 18 maja 2020r.

opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. Ba ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku (pierwsza aktualizacja)

 5. Uszczegółowione wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020 roku.

 

I. Organizacja opieki:

 

 1. Przedszkole jest czynne w godz. 7.00-16.00. Dzieci przyjmowane są do godz. 8.30. Godziny posiłków nie ulegają zmianie, nie ma leżakowania. Dzieci mają zorganizowane zajęcia opiekuńcze od 7.00 do 15.30.

 1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Grupy dzieci nie stykają się ze sobą. Grupa liczy maksymalnie 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 1. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna. W sali, w której przebywają dzieci, nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki itp.),
  a wykorzystywane zabawki i przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie dezynfekowane. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona.

 2. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów
  i zabawek
  .

 1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z placu zabaw przedszkola, na zmianę każda z grup, by grupy nie stykały się ze sobą. Sprzęt na placu zabaw jest dezynfekowany przed i po wyjściu grupy. Osoba dokonująca dezynfekcji odnotowuje ten fakt w „Karcie Placu Zabaw” – zał. nr 1

 1. Nie odbywają się wycieczki poza teren przedszkola.

 1. Wychowawcy wyjaśnią dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk przez dzieci, w szczególności przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw.

 1. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Załącznik nr. 2: „Grafik godzin pracy i przydział obowiązkowych czynności dla pracowników niepedagogicznych przedszkola”.

 

II. Współpraca z rodzicami:

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Również ich opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 1. W przypadku, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, wychowawca ma prawo zmierzyć temperaturę dziecku, odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z placówki ( max do 40 minut).

 1. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek zachować wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice wprowadzają dziecko do przedszkola, dezynfekują ręce, skąd dziecko jest odbierane przez pracownika placówki, który mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym. Dzieci, u których temperatura ciała jest podwyższona (powyżej 37 0 C), nie są przyjmowane do przedszkola. W szatni( przebieralni) może przebywać tylko jedna dorosła osoba z dzieckiem (obowiązuje zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem).

 1. Opiekunowie między sobą zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie podchodzą do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.

 1. Rodzic zaopatruje dziecko, które ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczek dla dziecka nie zostawia się w przedszkolu.

 1. Rodzic wyjaśnia dziecku, że do przedszkola nie można zabierać żadnych przedmiotów i zabawek.

 1. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, o częstym myciu rak wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Rodzic uczy dziecko zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

Telefony kontaktowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie 25 798 21 96

Telefon ratunkowy 999 lub 112

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW OD PLACÓWKI:

Proponowana wstępna dzienna stawka żywieniowa – 15,00 zł, realną stawkę żywieniową będzie można ustalić po zakończeniu danego miesiąca.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne deklarowanie korzystania z opieki do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10.00 u nauczycielek grup.

Opłaty za przedszkole zbierane będą wyłącznie 18.05.2020r. w momencie odbierania dziecka z przedszkola.

Prosimy o dostarczenie w dniu 18.05.2020 r. wypełnionego oświadczenia . W przypadku braku możliwości pobrania oświadczenia, należy wypełnić je w momencie przyprowadzenia dziecka.

 

LINK DO OŚWIADCZENIA:

 

https://wrzucplik.pl/pokaz/2035093---h8gr.html

Czekaliśmy na Niego caaaały rok... WARTO BYŁO!!!

Dziękujemy za spotkanie św. Mikołaju!!!

KOCHANI, TO JUŻ OSTATNIE DNI, KIEDY ZBIERAMY PRODUKTY DO ŚWIĄTECZNYCH PACZEK DLA RODAKÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI!!!

RAZEM MOŻEMY ZNACZNIE WIĘCEJ!!!